ENGLISH    

LinkedIn
Twitter
Facebook


Raskaan liikenteen ajonaikaista vahtimista.

Turvallisemman rahtaamisen puolesta
Toimintavarmuus

Seuraamme omaa kuntoamme, jotta voisimme paremmin, liikkuisimme helpommin ja jaksaisimme enemmän. Näin ennaltaehkäisemme sairauksia. Yhtälailla ajoneuvosta on pidettävä huolta. Jotta se toimisi paremmin, puhtaammin, turvallisemmin ja pienemmillä polttoaine-, rengas- ja korjauskustannuksilla. 

Ennakoivalla huollolla ja ylläpidolla ehkäistään ylimääräisiä korjauksia. 


Turvallisuus

Kustannusten jatkuva nousu ja kaluston ikääntyminen pistävät huolto ja korjaamo-organisaatiot miettimään uusia säästökohteita. Huoltamattomat ja vikaantuneet ajoneuvot lisäävät käyttökustannuksia ja ovat suuri turvallisuusriski kuljettajalle sekä muille tiellä liikkujille. Tiesitkö, että jopa ajoneuvopaloihin asti kehittyvät viat ovat arkipäivää liikenteessä. Suomessa syttyy ajoneuvopalo kuorma-autossa keskimäärin joka päivä. Linja-autoissa joka viikko. 

Kuljettajan oman sekä muiden tiellä liikkujien turvallisuuteen voi vaikuttaa pienillä teoilla.


Kustannussäästöt

Yksinkertaisetkin viat liian pitkälle kehittyneenä voivat aiheuttaa merkittäviä menoja. Yksi rengasrikko saattaakin olla ajonkeskeytyksineen tuhansien eurojen arvoinen kuluerä. Alentuneet rengaspaineet lisäävät ajovastusta ja vähentävät ajovakautta. Tempoileva ajotyyli nostaa polttoainekuluja. 

Kun ajoneuvon kuntoa seurataan tarkemmin ja viat tunnistetaan niiden aikaisessa vaiheessa, korjauskustannuksissa voidaan säästää merkittävästi. 


Prototyyppi

Kehitystyössä sekä ongelman ratkaisun hahmottamisessa tutkimme lämpöilmiöitä omalla älykkäällä sovelluksella, joka rakennettiin älypuhelin alustalle hyödyntäen yhtä rengaspaine-anturoinnin pioneeria, PressureProta. 

Tutkimme myös alustan vikojen reaaliaikaista seurausta juuri tätä tarkoitusta varten rakennetulla kalustonhallinta järjestelmällä.

  Vikavahti

Vikavahti tarkkailee ajoneuvoa ajon aikana ja hälyttää kuljettajalle havaittuaan mahdollisen jarru- tai laakerivian sekä rengasrikon. Kuljettaja saa tiedon ajonaikana myös "kylmistä" ja "lasittuneista" jarruista.   

Vikavahti näyttää kuljettajalle näytöllä hälytyksen sekä vikaantuneet renkaan paikan sekä tallettaa ajoneuvon tiedot ja sijainnin Jalavan palveluun aina kun ajoneuvo on ajossa. Vikavahti toimii Pressure Pro rengaspaine järjestelmän kanssa yhdessä.

Kuljettajan on mahdollista keskittyä entistä tehokkaammin ajamiseen Vikavahdin tarkkaillessa ajoneuvon kosketuspintaa tiehen.


Kalustovahti

Kalustovahti on reaaliaikainen ajoneuvon kunnonhallinta palvelu. Yhdellä näkymällä saadaan helposti käsitys ajoneuvon kunnosta. Kalustovahti ilmaisee ajoneuvon vikaantumiset, jarru- ja laakeriviat sekä rengaspaineen alenemat.

Kalustovahti näyttää ajoneuvon sijainnin, vallitsevat sääolosuhteet sekä seuraavan huollon ja katsastuksen ajankohdan. Ajotapaseurannalla saadaan yhdessä rengaspainevahdin kanssa karkaavat polttoainekulut kuriin.

Kaluston kunnon seuraaminen toimistolta ei ole ennen ollut näin helppoa ja yksinkertaista. Kalustovahti kokoaa oleelliset tiedot käyttäjälle ja auttaa keskittymään tärkeämpiin tehtäviin.